(021) 739 7973


Jadwal Kuliah:
Hari
  • Senin - Sabtu
  • Waktu Kuliah
  • Senin - Jumat  : 17.30 - 21.30
    Sabtu                : 07.30 - 17.30

  • Program Studi S2 STMIK Jakarta STI&K